Trebate imati browser sa podrškom za JavaScript!

Mikrobiološka ordinacija
 
  lokacija: osoblje \ Maja Šimac   
 
 
 
ADRESA

Požeška 16
HR 21000 Split

H R V A T S K A
 
   KONTAKT

   tel: 021 / 531 - 948
   fax: 021 / 540 - 763
   

 
   RADNO VRIJEME


   radnim danom: 08:00 - 20:00
   subotom: 08:00 - 12:00
 
osoblje   
 

Maja Šimac
[ zdravstveno-laboratorijski tehničar ]

kontakt e.mail:


Maja Šimac rođena je u Splitu 1977.godine. Zdravstvenu školu, smjer zdravstveno- laboratorijski tehničar, završila je u Splitu 1996.g.
 
Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Solin te dijelom u Zavodu za javno zdravstvo u Splitu 1997. g. 2000.g. upisuje Visoku učiteljsku školu u Splitu, smjer Predškolski odgoj koji je i diplomirala 2002.g i odmah započela s radom kao odgajateljica djece predškolskog uzrasta.
 
2003.g. zapošljava se u u ordinaciji mr.sc.Javorke Leko-Grbić. Takvo zaposlenje omogućilo joj je i veliko proširivanje znanja na nove tehnologije rada i stručnu edukaciju kod certificiranih instituta i ustanova.
 
Bogatog radnog iskustva s odraslima i djecom, komunikativna i susretljiva u odnosu s pacijentima.