Trebate imati browser sa podrškom za JavaScript!

Mikrobiološka ordinacija
 
  lokacija: osoblje \ Gorjana Grbić, dr.med.   
 
 
 
ADRESA

Požeška 16
HR 21000 Split

H R V A T S K A
 
   KONTAKT

   tel: 021 / 531 - 948
   fax: 021 / 540 - 763
   

 
   RADNO VRIJEME


   radnim danom: 08:00 - 20:00
   subotom: 08:00 - 12:00
 
osoblje   
 

Gorjana Grbić, dr.med.
[ specijalizantica kliničke mikrobiologije ]

kontakt e.mail:


Gorjana Grbić, dr.med. rođena je 22.09.1990.god. u Splitu. Osnovnu školu je završila u Italiji, Felonica-Mantova, dok je srednju, gimnaziju Vladimir Nazor završila u Splitu.

Medicinski fakultet u Splitu je upisala 2009.god. i završila 15.07.2014.god. Obavezni liječnički staž je obavila u Domu zdravlja Split, nakon čega ja položila stručni ispit.

Specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije započela je u 11. mjesecu 2015. godine.